Nuttige links

Interessante websites voor patiënten

Op internet is er veel medische informatie beschikbaar. Vaak zijn dit echter onbetrouwbare bronnen of fora waar niet altijd de juiste informatie, of vaker nog, het juiste perspectief van aandoeningen en behandelingen wordt besproken.
Als je meer informatie zoekt over uw jouw aandoening of behandeling zijn onderstaande websites betrouwbare bronnen.

Gezondheid en wetenschap

Thuisarts.nl

Kind en gezin

Vlaams Agentschap Zorg & gezondheid

Instituut Tropische Geneeskunde

LevensEinde InformatieForum

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Bedrijfs gegevens

Contactgegevens:
Medisch Huis De Zorgboom
03 844 79 00
info@medischhuisdezorgboom.be
Gevaertlaan 34, 2850 Boom

Ondernemingsnummer:
0771.604.811


Gedragscode: Code van medische deontologie
Toezichthoudende autoriteit: De Orde der artsen, gevestigd te de Jamblinne de Meuxplein 34 – 35 in 1030 Brussel.