Forfaitaire systeem 

Wat is het en hoe werkt het?

Wij werken sinds 1 oktober 2021 met het forfaitaire systeem


  1. Wat is forfaitaire financiering? Het is een contract tussen de patiënt, het medisch huis en het ziekenfonds. Hierna ontvangt het medisch huis maandelijks een vast (forfaitair) bedrag voor elke ingeschreven patiënt en beroepsdiscipline. In dit systeem speelt het aantal verstrekkingen per patiënt dus geen rol, in tegenstelling tot het systeem met de betaling per handeling waarin de zorgverleners per verstrekking worden betaald. Dit betekent dat als u u inschrijft u niet meer moet betalen voor raadplegingen en huisbezoeken door onze artsen of verpleegkundige. Ook thuisverpleegkundige zorg is gratis.

     

  2. Welke verstrekkingen dekt het forfait? Het forfaitaire bedrag dat de verzekeringsinstellingen storten, dekt de volgende zorg. Voor de algemene geneeskunde: alle verstrekkingen vermeld in de nomenclatuur behalve de technische handelingen. Voor de verpleegkundige verzorging: alle verstrekkingen opgenomen in de nomenclatuur. Voor de raadplegingen van specialisten, de geneesmiddelen, de ziekenhuisopnames, enz. zal het ziekenfonds van de rechthebbende vergoedingen blijven betalen zoals het dat doet in het systeem van de betaling per handeling.

  3. Wanneer ontvangt het medisch huis dat forfaitair bedrag? De verzekeringsinstellingen storten het forfait aan het medisch huis vanaf de eerste maand die volgt op de inschrijving van de patiënt. Die storting wordt echter uitgesteld als een patiënt bij de inschrijving vraagt om zijn zorg per handeling te vergoeden gedurende een periode van 3 maanden na zijn inschrijving.

Maak een afspraak

Een afspraak kan je maken door de link te volgen.

Bedrijfs gegevens

Contactgegevens:
Medisch Huis De Zorgboom
03 844 79 00
info@medischhuisdezorgboom.be
Gevaertlaan 34, 2850 Boom

Ondernemingsnummer:
0771.604.811


Gedragscode: Code van medische deontologie
Toezichthoudende autoriteit: De Orde der artsen, gevestigd te de Jamblinne de Meuxplein 34 – 35 in 1030 Brussel.